חיפוש שיעורים
 
חפש
newsMehirim
תורת המחירים א-

הסמסטר, לראשונה, מלמדים 2 נושאים חדשים:

1. הכנסה במוצרים (=מתת).

2. יעילות וש.מ כללי (=תיבת אדג'ווארת).

כל פרק 7 עלה!


שיעור 9- הכל עלה!!!


הנושאים שלא נלמדו הסמסטר ולכן יש לדלג עליהם

(וכן מופיעים במבחנים האחרונים):

השמנה, גמלה, הכנסת קו העוני. 

בהצלחה לכם!