חיפוש שיעורים
 
 
 
חפש
שיטות כמותיות
 • סטטיסטיקה א- שיעור מס' 3 מ 6: CV, ציון תקן והתפלגות נורמלית
  משך השיעור: כ 49 דקות. מספר שאלות ממבחנים: 8. מקדם ההשתנות/ההומוגניות CV, ציון תקן Z, פעמון סימטרי של התפלגות נורמלית.
  ₪35.00
 • סטטיסטיקה א- שיעור מס' 4 מ 6: קשר (מתאם) בין 2 משתנים
  משך השיעור: כ 48 דקות. מספר תרגילים ממבחנים: 6. נושאי הפרק: קשר סטטיסטי (לינארי) בין 2 משתנים, מקדם המתאם r פירסון, עצמת וכיוון הקשר, קו הרגרסייה (הניבוי) ל X ו Y.
  ₪30.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מס' 4: בדיקת השערות על מיו.
  משך השיעור: 25 דקות. מספר תרגילים ממבחנים: 5. נושאי השיעור: בדיקת השערות על הפרמטר מיו כאשר סטיית התקן ידועה (ערך קריטי C, הטעות האפשרית בהחלטה, האלפא המינימלית לדחיית Ho.
  ₪20.00
 • סטטיסטיקה ב - שיעור מס' 6: רווח סמך ובדיקת השערות.
  משך השיעור: 24 דקות. מספר תרגילים ברמת מבחן: 3. נושאי השיעור: רווח בר סמך ובדיקת השערות כאשר סטיית התקן באוכלוסייה לא ידועה- חישוב C קריטי ושרטוט פעמון, טבלת T, עבודה עם סטיית התקן של המדגם S, מציאת האלפא הקטנה ביותר לדחיית Ho.
  ₪20.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מספר 7: פרופורציה.
  משך השיעור: 19 דקות. מספר שאלות ברמת מבחן: 3. נושאי השיעור: פרופורציה- רווח בר סמך. פרופורציה-בדיקת השערות. עבודה עם לוח Z, מציאת גודל המדגם n, מציאת ערך קריטי C ושרטוט פעמון, מציאת האלפא המינימלית לדחיית Ho, חישוב בטא.
  ₪20.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מספר 5: בדיקת השערות דו צדדיות.
  משך השיעור: 19 דקות. מספר שאלות ברמת מבחן: 3. נושא השיעור: בדיקת השערות דו צדדיות (סימן של שונה ב H1). הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות.
  ₪15.00
 • חינם! סטטיסטיקה ב- שיעור מס' 3: רווח בר סמך. חינם!
  מהו רווח בר סמך, משפטי מפתח של רווח סמך, נוסחאות, מושגים חשובים, כולל תרגול ממבחן.
  ₪0.00