חיפוש שיעורים
 
 
 
חפש
סטטיסטיקה ב
הקורס סטטיסטיקה ב שבאתר כולל כ 4 שעות מוקלטות ומעל 34 תרגילים ברמת מבחן. 
בסטטיסטיקה ב, העברתי מעל 5 שנים, ברציפות, מרתונים רשמיים ("לימודיות") במכללה למנהל!
בנוסף, לימדתי את הקורס הזה מאות תלמידים במסגרת שיעורים פרטיים וקבוצות לימוד קטנות. כך- צברתי ניסיון וידע רב. כל אלה מוגשים לכם "עם כפית של זהב" בסרטוני לימוד פשוט מדהימים- באופן בו כל אחד יכול ללמוד מ 0 ל 100. 
אחרי כל זה, מישהו עוד צריך המלצות? במידה וכן, נא ליחצו 
כאן. בהצלחה, צוות האתר!
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מס 1: חוקי תוחלת ושונות
  חוקי תוחלת ושונות- כולל פתרון שאלות ממבחנים.
  ₪20.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מס' 2: משפט הגבול המרכזי
  משפט הגבול המרכזי לממוצע (התפלגות נורמלית)
  ₪20.00
 • חינם! סטטיסטיקה ב- שיעור מס' 3: רווח בר סמך. חינם!
  מהו רווח בר סמך, משפטי מפתח של רווח סמך, נוסחאות, מושגים חשובים, כולל תרגול ממבחן.
  ₪0.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מס' 4: בדיקת השערות על מיו.
  משך השיעור: 25 דקות. מספר תרגילים ממבחנים: 5. נושאי השיעור: בדיקת השערות על הפרמטר מיו כאשר סטיית התקן ידועה (ערך קריטי C, הטעות האפשרית בהחלטה, האלפא המינימלית לדחיית Ho.
  ₪20.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מספר 5: בדיקת השערות דו צדדיות.
  משך השיעור: 19 דקות. מספר שאלות ברמת מבחן: 3. נושא השיעור: בדיקת השערות דו צדדיות (סימן של שונה ב H1). הקשר בין רווח סמך לבדיקת השערות.
  ₪15.00
 • סטטיסטיקה ב - שיעור מס' 6: רווח סמך ובדיקת השערות.
  משך השיעור: 24 דקות. מספר תרגילים ברמת מבחן: 3. נושאי השיעור: רווח בר סמך ובדיקת השערות כאשר סטיית התקן באוכלוסייה לא ידועה- חישוב C קריטי ושרטוט פעמון, טבלת T, עבודה עם סטיית התקן של המדגם S, מציאת האלפא הקטנה ביותר לדחיית Ho.
  ₪20.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור מספר 7: פרופורציה.
  משך השיעור: 19 דקות. מספר שאלות ברמת מבחן: 3. נושאי השיעור: פרופורציה- רווח בר סמך. פרופורציה-בדיקת השערות. עבודה עם לוח Z, מציאת גודל המדגם n, מציאת ערך קריטי C ושרטוט פעמון, מציאת האלפא המינימלית לדחיית Ho, חישוב בטא.
  ₪20.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור 8: השוואת 2 מדגמים.
  משך השיעור: 38 דקות. מספר שאלות ברמת מבחן: 2 שאלות גדולות. נושאי השיעור: 2 מדגמים בלתי תלויים כאשר סטיות התקן באוכלוסיה נתונות, 2 מדגמים תלויים (מזווגים) כאשר סטיות התקן באוכלוסיה לא נתונות.
  ₪30.00
 • סטטיסטיקה ב- שיעור 9: פתרון מבחן מלא.
  פתרון מבחן מלא.
  ₪40.00