חיפוש שיעורים
 
חפש
שיעורים חינמיים- שנה א
 • מימון א- חינם! שיעור מס' 1 מ 5: כל סוגי ריביות (שיעור חובה!)
  משך השיעור: 107 דקות. ההרצאה מסבירה, ממש מ 0- על כל 8 סוגי הריביות מ א ועד ת! כהשיעור כולל 8 תרגילים ממבחנים אחרונים + דוגמאות רבות להמחשת החומר התיאורטי.
  ₪0.00
 • סטטיסטיקה ב- חינם! שיעור מס' 1 להתרשמות!
  הסתברות, רווח בר סמך, רמת מובהקות, רמת סמך, סטייה מרבית, משפטי מפתח על רווח הסמך. משך השיעור: 48 דקות.
  ₪0.00
 • חשבונאות פיננסית ב- חינם: שיעור 1 מ 6: רכוש קבוע. כולל 4 שאלות ברמת מבחן.
  ₪0.00
 • מתמטיקה ב- חינם! שיעור במתנה! שיעור מספר 3 מ 10: פתרון מבחן מלא 15.6.11.
  נלמד לחשב שאלות שטחים. כולל תרגול שאלות ברמת מבחן. נלמד את כל סוגי התרגילים והשיטות לפיתרון. משך השיעור: 66 דקות.
  ₪0.00
 • מבוא למאקרו- שיעור מס' 1 מ 8: חינם להתרשמות! הגדרות בסיסיות, דו"ח מקו"ש והיווי הון, צריכה, חיסכון, הכנסות בין משפחות.
  הגדרות בסיסיות כגון תל"ג, תמ"ג וכו'. הכרת דוח מקו"ש והיווי הון. צריכה וחיסכון פרטיים. נש"צ, נש"ח. השקעות. צריכה מצרפית. הכנסות שעוברות בין משפחות. משך השיעור- כ 50 דקות!
  ₪0.00
 • מבוא למאקרו- שיעור מס' 2 חינם (מתוך 8): המודל הקנסיאני. המכפיל הקנסיאני, פער אנפלציוני ודיפלציוני, פער התוצר. סוגי המיסים. מכפיל של תקציב מאוזן, פרדוקס חיסכון
  המודל הקנסיאני. המכפיל הקנסיאני. פער אינפלציוני, פער דיפלציוני, פער התוצר. שני סוגי המיסים. מכפיל של תקציב מאוזן. פרדוקס החיסכון. תרגול בעזרת שאלות ברמת מבחן. משך השיעור 43 דקות!
  ₪0.00
 • סטטיסטיקה א- שיעור מס' 1 : סוגי המשתנים בקורס ותאורם הגרפי. השכיח. החציון. הממוצע ותכונותיהם.
  סוגי המשתנים בקורס ותאורם הגרפי. השכיח. החציון. הממוצע ותכונותיהם. הקשר בין צורת ההתפלגות לסדר הערכים המרכזיים. צורות התפלגות. סימן סיגמא.
  ₪0.00
 • סטטיסטיקה א- שיעור מס' 2: מדדי פיזור: התחום, התחום הבין רביעוני, סטיית תקן.
  מדדי פיזור: התחום, התחום הבין רביעוני, סטיית תקן, עשירונים. תרגול רב בעזרת שאלות ברמת מבחן.
  ₪0.00
 • מתמטיקה א לכלכלנים- שיעור מס' 1: נגזרות! שיעור מתנה להתרשמות.
  ₪0.00
 • חשבונאות פיננסית א- חינם: שיעור מס' 1 מ 6: מאזן + דו"ח רוה"פ
  משך השיעור: 44 דקות. השיעור כולל 2 שאלות גדולות ממבחנים + דוגמאות. השיעור שווה 20 נקודות בטוחות לפחות בכל בחינה. נושא השיעור: מאזן ודו"ח רווח והפסד. נלמד להציג את הדוחות הכספיים: מאזן ודו"ח רווח והפסד, מציאת יתרת פתיחה של עודפים, עבודה עם מאזן בוחן.
  ₪0.00
 • מבוא למיקרו כלכלה- חינם: שיעור מס' 1: עקומת התמורה וסחר בינלאומי: כולל 15 שאלות ממבחנים. 4 מבחנים פתורים בוידאו בכתובת: ecolman.net
  מבוא למיקרו כלכלה- שיעור מס' 1 חינמי להתרשמותכם! עקומת התמורה + סחר בינלאומי: השיעור כולל 15 שאלות ממבחנים אחרונים (כולל תיאורייה מ 0 !). משך השיעור: כשעתיים וחצי.
  ₪0.00